De gotspe van een Amsterdams VVD-raadslid

VVD-raadslid te Amsterdam Dilan Yesilgöz is boos. In het AT5-programma de Stelling van Amsterdam verklaarde ze het eens te zijn met de opmerking van de op middelbare leeftijd zijnde Rutte, premier van Bruin II, dat nog maar aan het begin van hun leven staande jongelui waarvan hij meent dat ze als jihadist vechten in Syrië maar het beste daar kunnen sneuvelen.

Wel, ten eerste lopen jihadisten gerede kans door bijvoorbeeld ‘ons’ vuur in Syrië inderdaad om te komen. Want als schoothondje van de Amerikanen steunen ‘wij’ immers de ‘gematigde rebellen.’ Wie zo’n term trouwens in alle ernst verzonnen heeft en serieus neemt is volgens mij rijp voor een psychiater. Maar goed, Dilan Yesilgöz en haar fractie zijn het dus eens met een opmerking van een premier die met nazi’s samenwerken geen enkel probleem vindt en waarvan het dus niet zo vreemd is als ie iets zegt waar de minachting voor mensenlevens – zeker voor mensenlevens van mensen die ‘niet voor ons zijn en die dan dus automatisch voor de terroristen zijn’ om oorlogsmisdadiger George W. Bush maar even aan te halen – vanaf spat.

De stelling waar de bruine regeringsleider op reageerde vond ik van de pot gerukt maar een dergelijk antwoord als de premier gaf had ik wel verwacht. Per slot van rekening kan je van een hoop stront ook verwachten dat er een onwelriekende geur vanaf komt. Hoe het ook is, de VVD-fractie in Amsterdam gaf bij monde van genoemd raadslid aan, het eens te zijn met Rutte en dat kwam het raadslid plus fractie op het volgende verwijt te staan van de kant van Ahmed Baadoud die stadsdeelvoorzitter is van Nieuw-West:

2015-03-11 Ahmed Baadoud jihadisten

Iets eerder merkte de stadsdeelvoorzitter dit op en vroeg zich eveneens het volgende af:

2015-03-11 Ahmed Baadoud jihadisten 2

Nou, en daar doet het VVD-raadslid dat eerder heel fier verklaarde achter de bruine premier te staan huilie huilie over en vraagt alsof het volkomen normaal en vanzelfsprekend is:

2015-03-11 Ahmed Baadoud jihadisten 3.

Maar waarom zou de stadsdeelvoorzitter dit – met excuus nog wel – terug moeten trekken? De VVD is – en dat heeft de bruine premier (niemand anders) vorige week heel duidelijk gemaakt – een partij die het mensen verachtende standpunt huldigt dat mensen maar beter dood kunnen als ze toevallig niet aan de door de premier en zijn VVD gewenste kant staan. Wel VVD’ers, fuck you all maar dat is niks anders dan zeggen dat het ene mensenleven het andere mensenleven niet is. In het geval van de mensen waarvan Rutte van mening is dat ze als jihadist vechten in Syrië zou je kunnen zeggen dat hij een soort doodstraf ‘by proxy’ over die mensen heeft uitgesproken met de troepen van Assad of de Amerikanen in de rol van beul dan wel huurmoordenaar. Echt een van innerlijke beschaving getuigend standpunt van de premier die wel vaker van mening is dat mensen verachtende ideeën ‘hele normale standpunten’ zijn. De VVD-fractie in Amsterdam vindt die barbarij van haar premier dus geen enkel probleem en omarmt deze van harte. Waarvan akte.

Geheel los van dit alles lijkt het me trouwens voor een jongere – welke overtuiging of idealen hij of zij verder ook heeft – geen pretje te moeten verblijven in een land waar de barbarij van de VVD’ers met hun welhaast onmetelijke arrogantie en dito misplaatste pretenties de spuigaten aan alle kanten uitloopt.

Maar tot slot: wie hebben er eigenlijk voor gezorgd dat het Midden-Oosten zo langzamerhand één grote rokende en dodelijke puinhoop is waar sommige arme verdwaasden (die van een geciviliseerd volk alle hulp zouden moeten kunnen krijgen die ze nodig hebben) zich kennelijk toe aangetrokken voelen? De VVD hoort daar in elk geval bij. Misschien kan de VVD maar beter excuus maken aan de nabestaanden van de honderdduizenden doden die gevallen zijn omwille van de olie voor de SUV’s van haar leden.