De gewone man heb recht op zijn fanfare

Gecomponeerd door Aaron Copland in opdracht van Eugene Goossens, dirigent van het Cincinnati Symphony Orchestra. Het was de bedoeling dat ieder concert in die dagen – 1943 – hiermee opende. Een beoogde traditie die geen traditie werd, ook al hebben de Stones het midden jaren zeventig wel gedaan bij sommige concerten/

De Engelse titel zou nog genadiglijk als Fanfare voor de Gewone Mens vertaald kunnen worden, maar dat was zeker niet de bedoeling in het holst van de Tweede Wereldoorlog.


New York Philharmonic, dir. James Levine

Nou vooruit, een uitvoering gedirigeerd door de componist. En dat nog wel voor de televisie.


En dat nog wel voor de televisie!