Gemeente Leiden wil Doorbraak (en de gemeenteraad) zo weinig mogelijk informatie geven over dwangarbeid

Een van de minder belichte onderdelen van ons [=Doorbraaks] strijdexperiment tegen dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden in Leiden is de juridische procedure die we sinds maart 2014 tegen de gemeente voeren. Met deze procedure proberen we meer informatie over dwangarbeid boven tafel te krijgen. Ondertussen zijn we de bezwaar- en beroepsfase voorbij en hebben we wel wat informatie gekregen, maar vooral ook heel veel niet. En vrijwel alles dat we hebben gekregen, moesten we afdwingen. De gemeente zet zich schrap en werkt zoveel mogelijk tegen, zoveel is wel duidelijk geworden.

Het ging ons er vooral om dat we informatie openbaar zouden krijgen over dwangarbeid in Leiden. Welke bedrijven en instellingen profiteren van dwangarbeiders? Welke voorwaarden worden er gesteld aan bedrijf en dwangarbeider? Hoe ziet het contract met de dwangarbeider en met het bedrijf er uit? Waarvoor en hoe vaak worden strafkortingen en boetes uitgedeeld? Wat voor beleid is er nog meer rond dwangarbeid? Daarnaast hebben we ook naar algemene bijstandscijfers gevraagd, bijvoorbeeld in- en uitstroomcijfers. Bij de procedure die we voeren kun je alleen naar al bestaande documenten vragen. Het overheidsorgaan hoeft geen documenten samen te stellen, maar moet geven wat er al is. We hebben daarom duidelijk gemaakt dat het ons om alle soorten documenten ging, dus ook bijvoorbeeld gespreksverslagen, notulen, werkinstructies, offertes en e-mails.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak