De farce van het pro-actief afschieten van Edelherten in de Oostvaardersplassen

Wat gisteren in de morgen nog niet wilde lukken, werd in de middag toch de wrede werkelijkheid. De eerste drie gezonde edelherten in de Oostvaardersplassen zijn afgemaakt. Het kalf eerst. Het weer zat tegen. Dat weer zal nog vaker parten spelen en de maximaal 15 weken, die er nog officieel zijn, zullen ook niet volledig benut worden. Staatsbosbeheer geeft nu al aan dat er maximaal 1500 herten afgeschoten kunnen worden.

Maar ach, volgend jaar weer een jaar…. zo valt bij de NOS te lezen

Omdat de vergunning tot 1 april loopt, hebben de faunabeheerders maar vijftien weken de tijd. Daardoor kunnen er in het beste geval 1500 herten afgeschoten worden, terwijl de provincie heeft besloten dat er 1830 het veld moeten ruimen. Dit is een overgangsjaar. Dat betekent dat Staatsbosbeheer ook volgend jaar verder kan werken aan het verlagen van het aantal dieren.

Ik denk dat die 1500 niet gehaald gaan worden.
– Allereerst zet ik nog steeds vraagtekens bij de afschotperiode tot 1 april. Tijdens de rechtszaken werd door de Provincie voortdurend aangegeven dat het afschieten zo snel mogelijk moest beginnen omdat in februari balts- en broedperiode van de vogels in de Oostvaardersplassen begint.
– uit de periode dat afschot mag worden gepleegd vallen weekenden en feestdagen weg, effectief blijven er max. 55 werkdagen over. Het simpele rekensommetje 55 X 20= 1100, en dan moeten die 20 gehaald worden en moet er dus tijdens het balts- en broedseizoen worden doorgegaan met het afschot.

Ook dit jaar zullen er weer Edelherten zijn die de winterperiode niet goed doorkomen en dus volgens de voorheen geldende reactieve beheerregels uit hun lijden worden verlost. Vorig jaar waren dat vanwege de grote populatie en slechte winter een veelvoud van wat men nu pro-actief denkt af te schieten. Als je terugkijkt naar de jaren ervoor ligt de gemiddelde wintersterfte rond de 40%, wat dit jaar zou neerkomen op zo’n 850 edelherten.
Met andere woorden ongeveer de helft van de Edelherten die door het nieuwe beleid van de Provincie moeten worden afgemaakt zullen sowieso het leven laten. Als je dat afzet tegen het maximaal haalbare aantal van 1100, dan is proactief afschot (waarbij geen onderscheid tussen gezonde en zwakke dieren wordt gemaakt) totaal onnodig en vooral onzinnig.