De familie PVV

Iedereen kent de onsmakelijke dromen van Wilders waarin deportaties, etnische zuiveringen, discriminatie, geweld en andere dictatoriale en fascistische trekjes aan de orde komen. Iedereen weet dat de PVV een dictatoriale partij is waar één leider de macht heeft. De laatste partij die een soortgelijke constructie had was de NSDAP van Hitler. Vergelijk ik nu Wilders met Hitler? Welnee, De honderden doden die Wilders heeft veroorzaakt middels Breivik, en andere PVV-aanhangers vallen in het niet bij de miljoenen doden van Hitler.

Dit wil echter niet zeggen dat Wilders geen nare ambities heeft. Zijn uitspraken over deportatie van miljoenen moslims, het gericht afknallen van moslims en het ontnemen van alle vrijheden voor moslims zien we als een malle uiting van een malloot. We doen alsof het allemaal een uit de hand gelopen hobby is, maar vergeten dat zijn ambities levensecht zijn. Terwijl wij op feestjes Wilders belachelijk maken onder het genot van het derde wijnglas is Wilders bezig met plannetjes om zijn ambities waar te maken. En hij schaamt zich niet noch doet hij moeite om zijn plannen te nuanceren terwijl onze reacties altijd gevolgd worden door verontschuldigingen. En zo blijven we onze selectieve blindheid in standhouden terwijl Wilders wel steeds een stap verder komt, net als zijn voorlopers.

De partijen om hem heen nemen uit angst zijn standpunten over. Zo zien we dat de VVD in feite niets meer is dan het genuanceerde nerd-broertje van de PVV. Zo was VVD-er Neerhof het eens met Breivik. Recent was er Zijlstra die walgde van de moslimvluchtelingen die onze normen en waarden niet accepteren. De vluchtelingen zijn bezig met overleven en niet met tegenwerken en Zijlstra wilde over de ruggen van de ontheemden ook zijn plasje doen in het anti-islam debat. Over het geadopteerde ex-moslim broertje PvdA hoeven we niets te zeggen. Hun bijna letterlijk doorgeknuffelde moslim die iedere zichtbare vorm van de islam wil verbieden is misschien wel de grootste verdienste van Wilders ooit. En dan hebben we nog het schizofrene broertje SGP die met armageddon-ideeën rondloopt. Voorzitter Van der Staaij gaf in 2012 al aan begrip te hebben voor de anti-islam agenda van de PVV. Grote broer ChristenUnie, die niet meer thuis woont omdat hij elders voor pastoor studeert mag van de familie al een tijdje niet meer met zijn kleine neefjes spelen. Waarom weten we niet, maar de kersverse voorzitter Segers vindt dat de aanslagen in Parijs alles met de islam te maken hebben en noemde de godsdienst enkele jaren eerder onkruid.

We zien dat de angst voor de PVV tot in de agendapunten doordringt en mensen rare uitspraken laat doen. Maar toch ga ik ook hier Wilders niet met Hitler vergelijken. Hitler kwam aan de macht door de noodtoestand na de Rijksdagbrand. Bij Wilders is er sprake van een aerobe dissimilatie. Dat is de (langzame) verbranding zonder dat er echt een vuur ontstaat.