De EU mag gerust wat minder militair worden

Europarlementslid Ivo Belet reageert op de uithalen Trump naar zijn Europese bondgenoten en pleit voor een ‘robuust veiligheidsbeleid’. In werkelijkheid gaat het om de zoveelste verkooptruc rond de figuur van Trump om de al lang ingeslagen weg van de Europese militarisering bij de publieke opinie te doen slikken.

Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) doet in De Standaard (31 mei) een opmerkelijke oproep voor voor een eigen Europese defensiecapaciteit met een permanent militair hoofdkwartier en een voorkeursbehandeling voor militaire aankopen van Europese makelij. Meer bepaald bepleit hij dat het contract voor de geplande vervanging van de Belgische F-16s, een project waar de komende decennia 15 miljard euro mee is gemoeid, aan een Europese constructeur wordt toegewezen. Bovendien moet het opnieuw mogelijk zijn dat bij defensie-aankopen economische compensaties mogelijk zijn in eigen land.

Belet reageert daarmee op de voortdurende uithalen van Trump naar zijn Europese bondgenoten en wil dus weg vanonder de paraplu van Washington. Het is niet de eerste keer dat de figuur van Trump misbruikt wordt om te pleiten voor de verdere militarisering van de Europese Unie. Het gaat om een handige verkooptruc die de publieke opinie moet overtuigen. Wat Belet bepleit op vlak van de Europese defensiecapaciteit staat immers grotendeels al lang op de rails en dateert van voor de verkiezing van Trump tot VS-president. In juli publiceerde Federica Mogherini, de Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en het Veiligheidsbeleid, een Globale Veiligheidsstrategie die de Raad van de EU in november vorig jaar goedkeurde met een plan voor uitvoering. Er staan verschillende maatregelen in die de EU moeten versterken in wat een ‘veiligheidsgemeenschap’ wordt genoemd. Verder ligt er een grote nadruk op de versterking van de militaire capaciteiten en de defensie-industrie zoals de Europese financiering van het defensieonderzoek (vanaf 2020 goed voor 500 miljoen jaarlijks) en de oprichting van een Europees defensiefonds ter waarde van 5 miljard euro voor gezamenlijke aankopen van militair materieel die de Europese defensie-industrie uiteraard ten goede zullen komen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be