De enge geest van Ayn Rand hangt boven het kabinet-Trump

De mannen die de Verenigde Staten gaan besturen zijn aanhanger van een wrede filosofie die pleit voor rijkdom en egoïsme.

Ayn Rand was een verschrikkelijk mens dat een filosofie van egoïsme en hebzucht in elkaar zette met als bouwstenen haar eigen psychopathologie. Rands geschriften en toespraken zouden gezien moeten worden als tirades die geschikt zijn voor een publiek van geoefende therapeuten, in plaats van opgevoerd te worden voor miljoenen (Engelse) studenten.

Rand, die “altruïsme” verklaarde tot een landelijke ziekte, schreef bewonderend over de kindermoordenaar Edward Hickman en diens hardvochtige onverschilligheid jegens anderen en zijn “immense, uitdrukkelijke egoïsme”. Haar misprijzen jegens de armen en middenklasse worden goedkeurend aangehaald door anti-Robin Hoods die pochen over het stelen van de “stelende armen” om te geven aan de “productieve rijken”. Rand verdedigde de genocide op Inheemse Amerikanen en de moorddadige blanke suprematie, waarbij ze ooit verklaarde dat “elk blank persoon die de elementen van beschaving [heeft gebracht] het recht had om dit continent over te nemen. “ Objectivisme, de verwerping van Rand van fundamentele menselijke waardigheid ten gunste van ziekelijk eigenbelang en meedogenloos kapitalisme, werd meer dan een halve eeuw geleden door Gore Vidal juist omschreven als “perfect in zijn immoraliteit”. Tegenwoordig is het de toonaangevende ethos bij de Republikeinse Partij, wat begon met Ronald Reagan en buitengewoon geliefd is onder de leden van de komende regering Trump.

Zoals James Hohmann van de Washington Post opmerkt, heeft Trump eerder zijn affectie voor Rand uitgesproken in een interview eerder dit jaar met Kirsten Powers. Trump, die er trots op is dat hij niet leest – geen boeken en ook geen verslagen op het gebied van veiligheid en inlichtingen die zijn rol bij het starten van een atoomoorlog wellicht wat zouden kunnen beperken – vertelde Powers dat hij zich herkent in Howard Roark, de hoofdpersoon en archtict van The Fountainhead. Roark omarmt het geschifte geloof dat egoïsme een deugd is, (“elkeens voornaamste verplichting aan zichzelf”) en pleegt een gewelddadige seksuele aanranding. Zonder specifieke details kunnen we moeilijk weten op welke gronden Trump denkt dat de overeenkomst begint of eindigt.

Lees verder bij de bron, Globalinfo

Zie ook hier op Krapuul.