De echo van Stroop klinkt flink door in de Volkskrant

Normaal gesproken zou het navolgende iets voor de immer onvolprezen Flip van Dyke zijn die veel beter dan ik in staat is de cijfers over vluchtelingen, migratie, immigratie, asielaanvragen en -toekenningen te analyseren en te duiden.
Ik wil het dan ook niet over de cijfers waarmee geschermd wordt in onderhavig artikel hebben.
Het is de kop die mij mateloos ergert in het vod van Remarque:

Vluchtelingendeal sorteert effect; instroom Syriërs nagenoeg gestopt

Bron

Om te illustreren waarom, neem ik u als huisgodwinner van onze site Krapuul mee naar mei 1943 toen de fascisten de laatste resten van verzet in het getto van Warschau gebroken hadden en de laatste overlevenden op weg waren naar de gaskamers van Treblinka.
Jürgen Stroop, de SS-generaal die de leiding had over de moordpartij in het Warschause getto en de vernietiging ervan, schreef vol trots in zijn bericht aan Himmler:

“Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr!”

Bron

De toon van beide opmerkingen, de kop in het vod van Remarque over mensen die moeten vluchten voor oorlog en ellende (veelal door het westen en dus ook door Nederland veroorzaakt en in stand gehouden) en de conclusie in het rapport van de SS-generaal over de arme, jarenlang geterroriseerde en ontmenselijkte bewoners van een getto, zijn beide haast juichend te noemen.
De voldoening die uit beide opmerkingen spreekt is bijna tastbaar.
En er is nog een overeenkomst tussen de beide opmerkingen.
De conclusie van Stroop uit mei 1943 waarin zoveel voldoening doorklinkt over de vernietiging van mensen komt nadat er zorgvuldig en in een proces van jaren toe is gewerkt naar de omstandigheden waarin die monsterachtige misdaad kon plaatsvinden: jarenlang werden de slachtoffers gemarginaliseerd, gestigmatiseerd, gecriminaliseerd en geïsoleerd.
Om uiteindelijk vermoord te worden.

Zo is het ook met de kop in die Volkskrant: na een hele intensieve propagandacampagne vol leugens en stemmingmakerij – van de ‘belasting voor de voorraad sociale huurwoningen’ tot en met de ‘massaverkrachtingen in Keulen’ en alles wat er vooraf en erna en er tussenin kwam aan ranzigheden en leugens – was op een gegeven moment de tijd rijp voor de hedendaags etnische zuiveraars waaronder Diederik Samsom en Frans Timmermans (beide van de sociale en sterke PvdA) om vanachter de schrijftafels een monsterachtige misdaad tegen – net als in Warschau destijds – volmaakt onschuldige mensen te beramen om ze ’tegen te houden.’ Alsof die mensen – net zoals de slachtoffers van weleer – beschouwd worden als een plaag die bestreden moet worden.
En kon uiteindelijk het vod van Remarque concluderen dat ‘de deal effect sorteert’.
De voldoening spat er net als in de dagen van Jürgen Stroop ook deze keer vanaf.
In beide gevallen geen spoor van menselijkheid of empathie.

Jürgen Stroop werd voor zijn daden na een proces in Polen ter dood veroordeeld en op de plaats van zijn misdaden geëxecuteerd.
Ik zal nul medelijden hebben met de hedendaagse etnische zuiveraars (en de stemmingmakers die het klimaat daarvoor gecreëerd hebben) als zij voor de rechter komen vanwege hun misdaden.
Is al bekend wanneer de inhuldiging plaats zal vinden van Ebru Umar?

2015-11-01 Ebru Umar nul medelijden

2016-05-10 Asscher Ebru