De deportaties van Obama

In alle consternatie over (vermeende) aanrandingen in Keulen en inspanningen om de grenzen van Fort Europa dicht te timmeren, was het moeilijk om nog aandacht te schenken aan de volgende episode in tegenhouden van mensen die vanuit Latijns Amerika de VS in willen.
Volgens een bericht in NRC heeft Obama sinds zijn aantreden in 2009 meer dan twee miljoen deportaties laten uitvoeren. Het gaat om mensen die vanuit landen als Honduras, Guatemala en El Salvador bittere armoede en het geweld van drugbendes proberen te ontvluchten.
Bij deze deportaties gaat de politie zo ruw te werk dat ruim 140 Democraten middels een open brief (d.d. 12-01-2016) protesteerden tegen deze gang van zaken. Zij stellen dat Obama en zijn regering zich wel volgens Amerikaanse waarden opstelden jegens vluchtelingen uit het Midden-Oosten, Afrika en Azië, maar dat deze waarden ontbreken waar het gaat om de behandeling van vluchtelingen uit Centraal Amerika, waaronder veel moeders en kinderen.

Ook in de VS is het beleid gericht op afschrikking en ontmoediging en terugsturen. Door de bouw van muren en hekken worden mensen gedwongen gevaarlijkere routes te nemen door de woestijn. Veel mensen overleven deze tocht niet.
Vrijwilligers (van o.a. No more deaths) trekken de woestijn in om op deze routes flessen water neer te leggen om gestrande vluchtelingen nog een kans te geven op overleven. In een reportage van journaliste Abby Martin valt te zien hoe mensen o.a. van de grensbewaking met zichtbaar genoegen waterflessen leeg gieten of het water ondrinkbaar maken.
Ook in de VS geldt hetzelfde als wat in de EU geldt, mensenrechten gelden niet voor iedereen in gelijke mate.
NB: De reportage laat nog meer zien van onrechtmatig handelen door de grensbewaking en gaat in deel 2 in op oorzaken van de vluchtelingenstroom o.a. The North American Free Trade Agreement NAFTA van 1994, waardoor de Mexicaanse economie compleet ontregeld raakte.