De Alternatieve Feiten van de NRC

Dat het niet erger kan, is iets waar ik al een tijdje niet meer in geloof. Bij de Nederlandse pers kan het altijd erger. Afgelopen dinsdag kwam de NRC met een stuk waarin de volgende stelling van Wilders werd gefactcheckt:

‘In de afgelopen vijf jaar zijn er meer dan 100.000 mensen uit islamitische landen hier binnengekomen, zei PVV-lijsttrekker Geert Wilders afgelopen zondag in het programma WNL op Zondag.

Vervolgens schrijft de NRC:

Zo blijkt uit het overzicht Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd en geslacht dat de instroom in de jaren 2010 tot en met 2015 343.095 migranten uit niet-westerse landen bedroeg.

Dus Wilders zegt vijf jaar en dan maakt de NRC er zes jaar van. Het is een bekend frame van de PVV om van alle niet-westerse landen moslimlanden te maken. De NRC doet dat dunnetjes over door te zeggen:

Niet alle landen in Afrika en Azië zijn overwegend islamitisch. (…)

De NRC noemt Latijns-Amerika niet. Er zijn ongeveer 140 niet-westerse landen in de wereld en daarvan is een veertigtal moslimland.

Als er gesproken wordt over moslimlanden dan wordt gedoeld op landen waarvan de meerderheid van de bevolking moslim is. Tenzij je, zoals de NRC doet, daar een eigen definitie van maakt:

(…) Dat geldt wel voor landen die lid zijn van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, een organisatie van 57 (voornamelijk) islamitische landen uit het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Landen die zichzelf dus als islamitisch beschouwen. (…)

Kijken we naar de ledenlijst van de organisatie, dan zien wij o.a. Suriname staan. Ik weet niet hoe het is in de alternatieve wereld van de NRC, maar in de mijne is Suriname geen moslimland. Noch beschouwt het zichzelf als moslimland. Wel heeft Suriname een belangrijke minderheid die moslim is (15%). Het is dan ook de Organisatie voor islamitische Samenwerking en niet van Islamitische Landen.

…..

Conclusie

Het hele artikel overziend, dringt zich bij mij zeer sterk de conclusie op dat het artikel is geschreven om Wilders gelijk te geven. Vooral het negeren van de emigratie is uiterst dubieus. De factcheck had daarom al meteen als conclusie moeten hebben ‘onwaar’, omdat Wilders geen rekening houdt met emigratie. Immigratie en emigratie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Net als geboorte en dood.

De NRC vindt het belangrijk om aantallen niet-westerse immigranten te geven en suggereert met de zin ‘Niet alle landen in Afrika en Azië zijn overwegend islamitisch’, alsof dat wel de regel is. Niet dus. Van de 100 landen in Afrika in Azië hebben er 40 een meerderheid van moslims. Het past echter naadloos in het altijd al bestaande frame van de PVV waarin van ‘niet-westerse landen’ ‘moslimlanden’ wordt gemaakt. Vervolgens komt de NRC met de Organisatie voor Islamitische Samenwerking en CBS-cijfers aanzetten en zegt dat daaruit de percentages van de aantallen moslims te halen zijn. Die percentages zijn echter niet te vinden bij de organisatie en zeker niet bij het CBS.

Uit de dubieuze cijfers die de NRC gebruikt over het aandeel moslims in Eritrea en Ethiopië is echter duidelijk dat de percentages van Wikipedia zijn gehaald. Ik hou van Wikipedia, maar het is onvoldoende om een verhaal aan op te hangen. Iedereen kan daarin gegevens veranderen en dat blijkt ook hier het geval. Uiterst kwalijk dat de NRC een foute bron van haar cijfers opgeeft. Iedereen die zich ook maar een beetje verdiept in aantallen moslims (en andere religies) weet dat je bij PEW moet zijn en eventueel ook de CIA. Waarom dat niet is gebeurd door de NRC, laat zich alleen maar verklaren doordat het niet uitkwam.

Welke berekening je ook toepast met behulp van de cijfers van het CBS, de netto immigratie komt véél lager uit dan die 100.000 van Wilders.

(lees het hele artikel bij Flip van Dyke)