Dappere dodo Segers tegen ISDS in TTIP

Het omstreden Transatlantische Handels- en Investeringspact (TTIP) kent een geschillenregeling, de zogenoemde Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Deze ISDS is toegesneden op belangen van grote multinationals. Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers (CU) heeft zijn best gedaan om de impact van ISDS te beperken. Op 16 maart diende hij een motie in om ISDS uit het TTIP te halen. Deze motie is verworpen door de Tweede Kamer, onder meer de PvdA stemde tegen. Maar Segers geeft niet op. Op 31 maart heeft hij een nieuwe motie ingediend: TTIP mag geen geschillenbeslechting bevatten die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem en onze democratische besluitvorming. Met deze motie stemde de PvdA in.

Gisteren (2 april) verschenen er berichten in de pers, onder meer op Krapuul, dat de PvdA zich tegen het TTIP c.q. ISDS zou keren. Maar dit lijkt eerder op de bekende wens die de vader van de gedachte is. Volgens de motie van 16 maart heeft het parlement zich voor ISDS uitgesproken. De motie van 31 maart is dan umsonst, want onze democratische besluitvorming heeft nu juist twee weken eerder met ISDS ingestemd.

Segers heeft zijn best gedaan, terwijl de PvdA via de tweede motie van Segers over ISDS een mooie kans heeft gezien om goede sier te maken met een ‘kritische opstelling’.