Dader aanslag Berlijn mogelijk lid ISIS-cel

2016_berlin_christmas_market_truck_attack
Illustratie: Wikipedia

Anis Amri, de man die verdacht wordt van de aanslag in Berlijn afgelopen maandag, is mogelijk toch geen “lone wolf”, iets waar iedereen tot nu toe van uitging. Naar het lijkt had Amri contact met een groep lokale ISIS-sympathisanten geleid door Abu Walaa, een uit Irak afkomstige prediker. Walaa – echte naam: Ahmad Abdulaziz Abdullah – werd in november gearresteerd, op beschuldiging van het runnen van een recruteringsnetwerk voor ISIS. Volgens Spiegel Online hadden Amri en Walaa regelmatig contact met elkaar.

Abu Walaa leidde tot zijn arrestatie een moskee in Hildesheim, een stad in Nedersaksen, op een paar uur reizen van Berlijn. Naar verluidt riep Walaa tijdens zijn preken mensen op zich aan te sluiten ISIS. De Duitse politie viel afgelopen zomer de moskee al eens binnen, o.a. op verdenking van betrokkenheid bij een aanval op een Sikhtempel. Volgens een ISIS-deserteur is Walaa niet minder dan “de leider van ISIS in Duitsland”. Ook diverse uit Syrië teruggekeerde jihadisten zouden Walaa tegenover de inlichtingendiensten aangewezen hebben als de centrale figuur in het Duitse rekruteringnetwerk van ISIS.

De cel zou o.a. aanslagen op politiebureau’s gepland hebben. Ook zou men agenten in hinderlagen hebben willen lokken. Wellicht het meest onheilspellend waren plannen om aanslagen te plegen met behulp van met explosieven gevulde vrachtwagens. Anis Amri werd in de gaten gehouden omdat de inlichtingendiensten hem ervan verdachten roofovervallen te organiseren. Met het geld uit die overvallen zou de cel waartoe hij behoorde automatische wapens hebben willen kopen. Omdat daarvoor geen bewijzen gevonden werden, liet men dat onderzoek vallen.

Zoals veel Westerse rekruten was Amri een kleine crimineel, die zich o.a. bezig hield met de handel in drugs, iets waar hij nog tot diep in de herfst druk mee was. Mogelijk is dat ook de reden dat de inlichtingendiensten de belangstelling voor Amri verloren: hij was ingeschat als kleine crimineel die niet 24/7 onder surveillance hoefde te staan. Begin december verdween Amri van de radar, iets waar naar het lijkt niemand zich bijzonder druk om maakte. Naar het nu lijkt was dat een fatale inschattingsfout van de inlichtingendiensten.