Daarom: Wereldvoedseldag

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. The Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties kwam in juni dit jaar met een rapport dat aantoont hoe wijdverbreid zowel ondervoeding als obesitas zijn en hoe projecten gericht op educatie en verbetering van de lokale voedselproductie daar verandering in kunnen brengen.

Het rapport ‘Food systems for better nutrition’ van de FAO laat zien waarom aandacht voor voeding zo belangrijk is, op Wereldvoedseldag en elke andere dag. Volgens de FAO is er wereldwijd enige vooruitgang geboekt in het bestrijden van honger, maar dat is slechts één vorm van slechte voeding.………. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: dewereldmorgen.be