D66 geeft zichzelf brevet van onvermogen, “niet van deze tijd”

D66 vindt het volgens het concept-verkiezingsprogramma maar niets dat mensen onder de 45 en laagopgeleiden nauwelijks kans op een vaste baan hebben.

Het kabinet heeft met steun van D66 geprobeerd de tweedeling op de arbeidsmarkt aan te pakken met de Wet Werk en Zekerheid. Nu de wet een jaar in werking is blijkt dat het aandeel flexbanen onverminderd stijgt: het afgelopen jaar was 83% van het aantal nieuwe banen een uitzendbaan of een tijdelijke baan. En het aandeel vaste contracten blijft doordalen. Pechtold: “D66 wil dat alle werknemers in Nederland zicht hebben op een vaste baan. Nergens in de Westerse wereld is het verschil in regels tussen vaste en tijdelijke contracten zo groot als in Nederland. En nergens stromen zo weinig mensen met een tijdelijke contract door naar een vaste baan. Een tijdelijke baan of een uitzendbaan was vaak een tussenstation maar is nu steeds vaker de eindhalte. Als we dat niet veranderen is de vaste baan straks alleen nog in het museum te bewonderen.”

De remedie van de club? Ze zijn nog steeds heel erg voor het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, wetend dat werkloze zestigplussers blijkbaar schitterende kansen op een vaste baan hebben. Of ze nu hoog of laag zijn opgeleid.
En voor het totaal-flexibele ontslagrecht.
Hef jezelf toch op.