CVB Universiteit van Amsterdam bestaat nu eenmaal uit beroepsgluiperds

Men moet een actie kunnen afsluiten, zolang de Grote Kladderadatsj niet in zicht is. Misschien is die wel dichterbij gekomen door de bezettingen aan de Universiteit van Amsterdam, men moet liefst nooit wanhopen. Voor de persconferentie onder aan het bordes van het Maagdenhuis van gisteren 8 april werd al het bericht verspreid dat het Maagdenhuis op 12 april 21 uur verlaten zou worden. Om praktische redenen leek dit tijdstip niet handig, als gedurende het weekeinde een Wetenschapsfestival georganiseerd wordt in het pand. Inmiddels is maandag 13 april als verlatingsdatum bekend.

Er ging een zekere dreiging uit van de aankondiging onder aan het bordes van het Maagdenhuis gisteren: acties worden anders en harder voortgezet. Uit de formulering kon evenwel geconcludeerd worden dat de bezetting beëindigd zou worden. Omdat dit niet expliciet gezegd werd leek er intussen ruimte tussen wat de heersenden met hun bloedige listen altijd de “gematigden” zullen noemen die tegenover de “radicalen” staan. Democratisch bekeerling Jean Tillie balkte het al eerder uit [moet ik echt nog op die man terugkomen? twijfel heeft mij daarover al lang bekropen]. Het is als met de inktkoelie van Die Zeit die fijntjes schreef dat burgerschrik nr. 1 Karl Marx had geschreven dat radicaal zijn betekent de zaken bij de wortel aanpakken. Gunst, laat dat nou eenvoudig – de etymologie wijst de weg – de betekenis van het woord zijn zonder dat men er Marx bij nodig heeft.

Weet u wie radicaal zijn? Degenen die universiteitsgebouwen verkwanselen om er hotels van te laten maken voor alweer wat rijke rondsnuffelaars in Themapark Amsterdam. Radicaal is het opheffen van hele studierichtingen omdat ze niet rendabel genoemd kunnen worden. Radicaal is in die zin in de eerste plaats nu juist de bourgeoisie die liever geen steen op de andere laat staan omdat herbouw een lucratieve economische activiteit is. Leest u er het Communistisch Manifest er eens over na, prettige beginnerslectuur.

Inmiddels hebben als goede beroepsgluipkoppen de bestuurderen van de Universiteit van Amsterdam de onderhandelaren van eerder deze week in kort geding gedaagd om de vrijwillige ontruiming van het Maagdenhuis af te dwingen. Dit in het kader van het streven naar herstel van vertrouwen. Op deze wijze dicht zo’n bestuur dan weer het zo gewenste gat tussen “gematigden” en “radicalen” omdat bij de gedagvaarden ook zogeheten gematigden zijn.

De heersers zijn gluiperds, maar intelligent zijn ze niet. Dat is wel eens anders geweest – misschien komt het doordat de heerschappij langere tijd niet aangevochten is.
Het blijven interessante tijden.