CROSSING THE HEART RIVER: A Journey To #StandingRock (video)

In het voorjaar van 2016 startte leden van de Sioux stam van Noord-Dakota een samenkomst tegen het voorstel om een oliepijpleiding onder de Missouri River te leggen. Tegen het einde van de herfst waren meer dan 200 First Nations Tribes en duizend mensen met verschillende achtergronden naar het Oceti Sakowin kamp gereisd om vreedzaam te demonstreren tegen de Dakota Access Pipeline. Cineast Anthony Basil Rodriguez uit NYC arriveerde de dag na de aanval bij Backwater Bridge in het Oceti Sakowin kamp. Hij maakte onderstaande film.

CROSSING THE HEART RIVER: A Journey To Standing Rock from Anthony B. Rodriguez on Vimeo.