Crash Course over Big Tech #3 met Farwa Sial

De derde aflevering van Crash Course over Big Tech, ‘technofeudalisme’ en democratie gaat over ‘de platformen en hoe beleid om concurrentie te bevorderen (mededinging) daar zijn grenzen heeft. Spreekster is Farwa Sial van Eurodad. Het webinar is op 20 mei (om 16:00) gratis toegankelijk. De spreektaal zal Engels zijn.

(Bron: Crash Course Economics)

Platforms en de grenzen van het mededingingsbeleid

In deze derde aflevering bespreken we de uitdagingen waarmee Big Tech ons confronteert op het vlak van regulering. De platformeconomie heeft onze samenleving fundamenteel veranderd en heeft ervoor gezorgd dat steeds meer burgers afhankelijk zijn van steeds minder bedrijven. Door lobbywerk en onwetendheid en incompetentie op vele beleidsniveaus heeft deze sector zich massaal uitgebreid zonder veel overheidstoezicht. De VS zijn begonnen te praten over het opsplitsen van Facebook, maar critici waarschuwen dat dit niet voldoende is.

Meld je hier aan voor het webinar.

Over Crash Course

Over Farwa Sial (Eurodad)