Countryklassieker du jour: Psalm 138

Relirock zoals het hoort: niks geen Jesus Is Just Allright With Me, maar hel en verdoemenis. Niet alleen rock ’n roll, ook religie dient gevaarlijk te zijn.

De naam van de band (Zonen van het Verderf) is afgeleid van Johannes 17:12: Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam.  Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat  de Schrift vervuld wordt“.  De ‘zoon van het verderf’ verwijst waarschijnlijk naar mensen die zó hopeloos verdorven zijn, dat zelfs Jezus niet meer in staat is hen nog te redden. Voor alle duidelijkheid: dat is dus niet best qua toekomstperspectief in het hiernamaals.

For inflicting the woe and the pain that you’ve dealt;
For all the grief and the cold misery.
For all the missed feeling your heart should’ve felt,
Hell gapes wide for thee.

For hating and gloating and doing no good,
And holding what should have been free.
For indulging what sickness had tickled your mood,
Hell gapes wide for thee.

For lying and sinning and never repenting;
A life steeped in wet lechery.
For tying that millstone ‘round all of their necks,
Hell gapes wide for thee.
Hell gapes wide…
Hell gapes wide for thee.

 For the hundreds of times that you kicked those gates wide
Even though you’d been handed the key.
For a lifetime of sticking that spear in my side,
Hell gapes wide for thee.
(x2)
Hell gapes wide…
Hell gapes wide…
Hell gapes wide for thee.