Corrupte VVD’er du jour: Anne-Wil Lucas

En direct na het zomerreces duikt er alweer een op, een corrupte VVD’er. Anne-Wil Lucas, kamerlid voor de VVD, vertrekt uit de Kamer en gaat werken voor het bedrijf dat ze zelf via de Kamer heeft helpen oprichten:

…maar Anne-Wil Lucas heeft er ook nog voor gekozen uitgerekend te gaan werken bij Startup Delta: het platform dat in 2014 met overheidsgeld werd ingesteld om veelbelovende startups in Nederland te stimuleren en waarvoor zij zich als Kamerlid persoonlijk sterk maakte. (VN)

Het artikel in Vrij Nederland memoreert ook nog aan Bart de Liefde en Neelie Kroes die zich op nationaal en Europees niveau sterk maakten voor Uber, en daar dan nu ook lekker veel geld aan het verdienen zijn. Kroes nota bene tegen de belofte in dat ze na haar functie bij de EU niet in het bedrijfsleven actief zou worden.

En vooral weer allemaal VVD stemmen in maart hè?