Corrupte VVD-er du jour: Pieter Duisenberg

Want anders dan corruptie kunnen we het niet noemen, dat een nonvaleur van de VVD die vorig jaar nog inzicht wilde hebben in de “linksheid” van de Nederlandse universiteiten voorzitter wordt van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Het baantje lag waarschijnlijk al voor hem klaar toen hij zich in maart liet herverkiezen als nonvaleur van dienst voor de VVD. Wat kunnen we verder van deze man verwachten?

Duisenberg heeft een uitgesproken mening over het hoger onderwijs. Zo wil hij stevig inzetten op meer internationalisering en moet het Nederlandse hoger onderwijs wat hem betreft een internationale topsector worden. Zijn plan, geschoeid op een Canadese werd niet door iedereen positief ontvangen. Onder andere minister Bussemaker vond de plannen te ver gaan en waarschuwde voor ‘het marktdenken’ van de VVD.

Ook haalde hij zich de woede op de hals van verschillende academici omdat hij in een Kamerdebat over gelijke kansen de politieke diversiteit van wetenschappers aan de kaak stelde. Via een Kamermotie vroeg hij de minister een onderzoek te laten uitvoeren naar de politieke diversiteit op universiteiten wat zorgde voor een storm van kritiek vanuit de academie.

Meer over deze figuur.