Cordon sanitaire rond extreemrechts in Europees Parlement

Het cordon sanitaire is alive and kickin’, althans in het Europees Parlement. Centrumrechts en links (kuch) hebben de handen ineengeslagen om te voorkomen dat de fascistische fractie Identiteit & Democratie (ID) enkele sleutelposities binnen het parlement in gaat nemen.

ID – waartoe o.a. de partijen van Marine Le Pen en Matteo Salvini behoren – eist het voorzitterschap op van de Commissie voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling en de Commissie voor Juridische Zaken. Volgens Politico hebben christen-democraten, liberalen, sociaal-democraten en Groenen afgesproken de kandidatuur van elke door ID naar voren gebrachte kandidaat te blokkeren.

Om de verkiezing van een fascist te blokkeren, moeten bovengenoemde fracties wél onderling tot overeenstemming komen over een alternatieve kandidaat, wat betekent dat er nog het een en ander uitonderhandeld moet worden.

ID op haar beurt zou in onderhandeling zijn met de reactionaire ECR-fractie – waarvan o.a. SGP, FVD en N-VA deel uitmaken –  in de hoop de voorzitter van de Juridische Commissie te mogen leveren. De ECR zou dan het vicevoorzitterschap toebedeeld krijgen.