Congres: Veganisme – een inclusieve beweging?

Bite Back, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) en VeganEvents.nl organiseren op zondag 12 mei van 13:00 tot 21:00 het congres: “Veganisme – een inclusieve beweging” in Post West in Rotterdam over de raakvlakken tussen verschillende vormen van onderdrukking en hoe we hier samen tegen kunnen strijden.

Hoe hangen vormen van onderdrukking van zowel menselijke als niet-menselijke personen met elkaar samen? En hoe zorgen we er voor dat iedereen zich welkom voelt binnen het veganisme? Bij deze vragen zal onder andere worden stilgestaan tijdens het congres over inclusiviteit binnen de vegan- en dierenrechtenbeweging. Tijdens het congres zullen onder andere Sabrina Starke – singer/songwriter én vegan – en Christopher Sebastian McJetters spreken over racisme, discriminatie en de interconnecties die er zijn tussen de verschillende bewegingen voor sociale rechtvaardigheid en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.

Opkomen voor de rechten van dieren en ageren tegen het speciesisme (discriminatie op basis van soort), zonder daarbij te kijken naar de invloed hiervan op en samenhang met de andere vormen van discriminatie en systematische onderdrukking zoals onder andere seksisme, racisme, homofobie, validisme werkt vaak averechts. Woordvoerder Alex Romijn van organisatie Bite Back: “Het is binnen de dierenrechtenbeweging lang niet iedereen duidelijk dat er samenhang is tussen de diverse vormen van onderdrukking. Dat resulteert soms in het idee dat onderdrukking van mensen acceptabel is als dat dieren zou helpen. Deze redenering benadeelt gemarginaliseerde en onderdrukte groepen – zoals onder andere People of Color, LHBTQIA’ers en mensen met niet-westerse achtergrond – die daardoor geen onderdeel willen of kunnen uitmaken van de beweging. Dit stoot mensen af, terwijl we samen sterker kunnen staan, in de strijd voor dierenrechten en voor een inclusievere samenleving“

Het congres hoopt meerdere groepen mensen te verbinden met elkaar. Veganisten, feministen, anti-racisme strijders, klimaatactivisten: iedereen die interesse heeft, is welkom. Woordvoerder Kiki Baaijens (VeganEvents.nl): “We kunnen denk ik allemaal van elkaar leren en ook antwoorden vinden in hoe we anderen kunnen ondersteunen. We hopen dat het congres zal helpen om onze beweging en ook andere bewegingen inclusiever te maken“

De lezingen:

Groene grondleggers van Afrika en Diaspora – Sabrina Starke
Ziek & vegan: validisme in de vegan beweging – Geertrui Cazaux
Corned beef & All Lives Matter – Naomie Pieter
Radical Veganism – Christopher Sebastian McJetters
Exploring connections between black liberation & animal liberation – Christopher Sebastian McJetters

Meer informatie