Competente rebellen laten van zich horen #Bungehuis

100_2052De ongelooflijk zelfgenoegzame, inhoudsloze en tegelijk pretentieus aandoende (“zij zijn dwars”) reclame van de Universiteit van Amsterdam keert zich dezer dagen tegen degenen die de advertenties besteld hebben.
Van 13 tot vanochtend 24 februari is het Bungehuis, gebouw voor wat ooit de Faculteit der Letteren heette – nu met andere faculteiten bijeengeveegd tot Faculteit der Geesteswetenschappen, bezet geweest door studenten en personeel dat de van hogerhand voortdurend doorgedrukte reorganisatie – het slopen van wat men geestelijk kapitaal zou kunnen noemen naar zekere logica – meer dan zat is. Democratie is de eerste eis. “Ach, die heb je in het bedrijfsleven ook niet” – alsof het een aanbeveling betreft.

“Twijfel is de beste start”- in zo’n voortrollende reclamezuil met wisselende advertenties kwam de kreet als een hoon langs terwijl smerissen studenten het gebouw uithaalden, eerst met lichte aandrang, latere lieden werden voortgeduwd en bleken geboeid. (Men had zich ernstig vergist in de omvang van het gebouw en daarmee in de hoeveelheid bezetters v/m). Daar zaten de “sympathisanten” op de kille rijweg terwijl de “twijfel” doordraaide. Twijfel waaraan, waarover? Verzoeke hier geen vragen over te stellen, al stelt een andere reclamekreet juist dat je moet vragen als je bij de UvA gaat studeren. Brand image dat grondig gemold is door een College van Bestuur dat werkelijk een ton per dag per bezetter had geëist, wat door de rechtbank teruggebracht is tot duizend euro per bezettingsdag. Achteraf niet zo’n goed idee, vond bestuurslid Louise Gunning. Terwijl zij dit inzicht uitventte, later op de dag, in weer zo’n van pretentie druipende zaal (“Spui 25”) werd er getrommeld en gescandeerd. De mooiste kreet vind ik nog steeds “Competente rebellen”. Daar word je toe opgeleid bij de UvA, als je de reclametaal geloven mag. Nog zo’n loze kreet als ik mij deze fijnzinnige historisch beladen uitdrukking mag permitteren.

De ontruiming verliep – afgezien van de “tegenvaller” voor de macht over het aantal aanwezigen in het pand – volkomen vreedzaam van de kant van de bezetters. Op het ogenblik van schrijven zijn er vermoedelijk zesenveertig arrestanten, van wie een gewond. Vanavond wordt er een solidariteitsdemonstratie gehouden bij het cellencomplex Zuidoost (hoor voor het eerst van het bestaan ervan – AJvdK).
Dat het leervermogen van het College van Bestuur zelf nogal te wensen over laat blijkt uit het feit dat de vergadering van studenten hierover niet werd toegelaten tot de collegezaal in de Universiteitsbibliotheek, die eerder hiervoor was “besteld”. Alsnog alsof het een nieuwe bezetting betrof trok men naar het dicht bij het ontruimde Bungehuis P.C. Hoofthuis waar in een Vage Ruimte – ruim voorradig in dit ruim dertig jaar oude pand – alsnog vergaderd wordt op het ogenblik van schrijven.

U hoort er meer van.