Column: De solidariteit van Jetta Klijnsma…

…of hoe solidariteit in deze niets meer is dan een vals gezwollen sociaal-democratische kreet die schaamteloos in de mond wordt genomen door politici zoals de staatssecretaris om dwang, schuld, straf en boete te forceren.

Klijnsma heeft een aantal Kamervragen beantwoord over de boete en straf die de bijstandsgerechtigde moeder van Lange Frans kreeg omdat ze op haar kleinkinderen paste. Ze zei: “Maatregelen en sancties zijn van belang om de solidariteit en houdbaarheid van de sociale zekerheid te waarborgen.” Wat de staatssecretaris feitelijk stelt is: sociale zekerheid moet worden afgedwongen. En dat betekent maatregelen en sancties opleggen aan mensen die een beroep doen op die sociale zekerheid.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak