Colombianen verwerpen vredesakkoord met FARC

farc_guerrillas_marching_during_the_caguan_peace_talks_1998-2002
Bijeenkomst van het FARC. Foto: Wikipedia

De Colombianen hebben in een referendum het vredesakkoord van de regering met de verzetsbeweging FARC nipt afgewezen. Met 98% van de stemmen geteld leiden de tegenstemmers met 50,23% tegen 49,76%, een verschil van 61.000 stemmen. Het referendum is bindend, wat betekent dat de onderhandelaars van voren af aan kunnen beginnen.  Aan het akkoord zijn vier jaren van intensieve onderhandelingen vooraf gegaan.

Voornaamste struikelblok voor de Colombianen lijkt te zijn geweest de in het vredesakkoord vastgelegde amnestie voor tijdens de burgeroorlog begane misdaden. In de media wordt uitsluitend over de misdaden van de FARC gesproken, maar in feite hebben alle partijen zich tijdens de ruim 50 jaar durende burgeroorlog schuldig gemaakt aan schending van de mensenrechten.  Waarschijnlijk zijn in de loop van het conflict zo’n 220.000 mensen om het leven gekomen, in overgrote meerderheid burgers.

Zowel de regering als het FARC hebben inmiddels gezegd terug te zullen keren naar Havana om de onderhandelingen voort te zetten. Beide partijen hebben aangegeven het huidige bestand te zullen blijven respecteren.

Het “neen” werd vooral uitgesproken in streken waar de burgeroorlog niet woedt…