College van Bestuur UvA bezet zelf collegecomplex


Een grote optocht is het nu ook weer niet direct, maar groot genoeg om de bestuurderen van de Universiteit van Amsterdam uiterst zenuwachtig te maken. En tenslotte, het gaat niet om kwantiteit.
Het Oudemanhuispoortcomplex werd afgesloten, hetgeen uitmondde in iets waar de geesteswetenschappen in Amsterdam intussen aan gewend raken: college in de open lucht.

De demonstratie was georganiseerd als protest tegen verdere bezuinigingen op de geesteswetenschappen aan de UvA die als totaal afknijpen gezien kunnen worden – reden waarom de bezettingen van afgelopen voorjaar uitgevoerd werden. En waarom het College van Bestuur zo benauwd was dat de collegezalen maar even voor iedereen ontoegankelijk gemaakt moesten worden.