COGAT stelt de eisen aan visa voor bezoekers van de Westoever een klein beetje bij

Israel heeft een dag voordat een heel stel nieuwe regels voor mensen die de Westoever willen bezoeken zouden ingaan, op het laatste moment  een aantal wijzigingen aangebracht. Zo is de eis weer ingetrokken dat mensen, die amoureuze betrekkingen met iemand van de Westoever aangaan, dat binnen dertig dagen moeten melden. Deze eis trok zondag het nodige bekijks. Ook is nu bepaald dat de nieuwe regels ingaan na ruim een maand, namelijk op 20 oktober in plaats van vandaag.

Verder zijn de beperkingen verdwenen die Israel wilde gaan stellen aan het aantal docenten en studenten uit het buitenland die aan Palestijnse universitaire instellingen mogen doceren dan wel studeren. Er was sprake van 150 docenten en 100 studenten, maar in de nieuwe regels komen deze aantallen niet meer voor. Wat wél gebleven is, is de ingewikkelde manier waarop de docenten en studenten zich moeten aanmelden (in het land van herkomst en geruime tijd van tevoren) en de eisen die worden gesteld (bijvoorbeeld minimaal een doctorsgraad voor docenten).

Wat ook is gehandhaafd zijn de bepalingen voor mensen die gehuwd willen samenleven. Volgens de mensenrechtenorganisatie HaMoked zullen die voor duizenden mensen problemen gaan opleveren. Verder blijft ook dat COGAT, de coördinator voor de regeringsactiviteiten in de gebieden, zich mengt in de criteria die de Palestijnse Universiteiten hanteren. HaMoked liet weten dat het actie blijft voeren tegen de gang van zaken en tegen het feit dat Israel probeert de Palestijnse maatschappij te ”managen”. De nieuwe richtlijnen, liet Israel weten, blijven voorlopig twee jaar van kracht.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Abu’s blog