Co-Cities: “Hoe duurzame burgerinitiatieven onderdeel worden van structuur van de stad”

De Italiaanse onderzoekster Elena De Nictolis is onderzoekster bij LabGov, het LABoratory for the GOVernance of the City as a Commons. Hier werkt ze mee aan het boeiende ‘Co-cities project’ waarbij onderzoekers nagaan hoe commons, of duurzame burgerinitiatieven, een onderdeel kunnen worden van de structuren en netwerken van de stad. Op 8 juni komt Elena, als een van de keynote sprekers, hierover meer vertellen op het internationaal congres ‘Creating Eco-Societies through Urban Commons Transitions’.

LabGov, afkorting voor the LABoratory for the GOVernance of the City as a Commons, klinkt als een boeiende plek. Kan je iets meer vertellen over het Co-cities-project van LabGov?

LabGov is de koepel van alle toegepaste experimenten die we via het Co-cities-project uitvoeren. Het toegepast onderzoek vertrekt steeds vanuit dezelfde onderzoeksvragen: Is het mogelijk om samenwerkingsstrategieën op te zetten voor het beheer van commons in de stad? En kunnen verschillende stedelijke initiatieven samen een groter geheel vormen?

We publiceren theoretisch onderzoek – want uiteraard heb je steeds de theoretische reflectie nodig –, maar ook toegepast onderzoek en empirische observatie is cruciaal. We verzamelen sinds twee jaar alle empirische gegevens van de toegepaste experimenten op ons Co-cities platform en proberen de werking van de commons overal ter wereld in kaart te brengen, in de hoop op deze manier gemeenschappelijke patronen te herkennen. Dit is ook wat de Nobelprijswinnares Elinor Ostrom deed in haar onderzoek naar commons door dataverzameling via empirische gegevens.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be