Christus is waarlijk opgestaan

De flashmob in het restaurant van een winkelcentrum in Beiroet met de hymne over de opgestane Heer weet mij ieder jaar weer te ontroeren. Denk er maar niet aan hoe Beiroet er nu voorstaat, dit stamt uit 2011.
De hymne wordt meermalen in het Arabisch gezongen, maar één keer ook in het Grieks. Wellicht merkt u het op: Christòs anestí ek nekron…
De aoristus wordt in de katholieke kerk als uitdrukkelijke bevestiging vertaald: De Heer is waarlijk opgestaan.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος!

Christus is waarlijk opgestaan
door zijn dood de dood vertrappend
en aan hen die in de graven zijn
het leven schenkend!


Met Engelse ondertiteling.

– Uitgelichte afbeelding: By Dianelos Georgoudis – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33098123