Chomsky: mensen moeten zich verzetten

Een artikel met de titel Gangster Bankers: Too Big to Jail door Matt Taibbi in Rolling Stone, beweert dat de regering bang is om machtige bankiers, zoals zij die (de grote Amerikaanse zakenbank) HSBC leiden, te vervolgen. Taibbi zegt daarin dat er “een klasse bestaat die gearresteerd kan worden en een klasse die men niet kan arresteren.” Hoe kijkt u aan tegen de huidige gang van zaken in de klassenstrijd in de VS?

“Wel, er woedt hier altijd een klassenstrijd. De VS is een maatschappij die in buitengewone mate gebaseerd is op ondernemen, veel meer dan andere samenlevingen. Het bedrijfsleven is er erg klassegericht  er wordt constant een bittere klassenstrijd uitgevochten om de macht van de grote bedrijven te vergroten en de oppositie daartegen uit te schakelen. Af en toe wordt dit ook erkend.

Wij gebruiken de term ‘arbeidersklasse’ niet, de term is hier taboe. Je wordt verondersteld om ‘middenklasse’ te zeggen, zodat we minder snel zouden doorhebben dat er wel degelijk een klassenstrijd aan de gang is.

Het klopt dus dat hier een klassenstrijd woedde, die van één kant komt, omdat de andere kant ervoor koos om niet deel te nemen aan deze strijd.Dit had als gevolg dat de leiding van de vakbonden er jarenlang naar streefde overeenkomsten te sluiten met de grote bedrijven, waarbij de bij hen aangesloten werknemers  bijvoorbeeld de autoarbeiders  bepaalde voordelen zouden krijgen zoals redelijke lonen, gezondheidszorg enzovoort.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be