Chili stemt voor verbieden producten uit nederzettingen in Palestijns gebied

Het Nationale Congres van Chili heeft op de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk (29 november) met grote meerderheid een resolutie aangenomen die van de Chileense regering vraagt dat zij de import verbiedt van producten uit de Israelische nederzettingen in de bezette gebieden. De resolutie kreeg 99 stemmen vóór en slechts 7 stemmen tegen. In de tekst werd gesteld dat er ”sinds 1947 een permanente verdrijving van Palestijnen en verlies van hun land heeft plaatsgevonden, waardoor de volledige uitoefening van het recht op soevereiniteit van het Palestijnse volk onmogelijk is geworden”.

Mahmoud Nawajaa, lid van het Nationale Palestijnse BDS Comité (BNC) was blij met de resolutie en deed een beroep op de Chileense regering haar uit te voeren. Hij voegde er echter aan toe dat de hele economie van Israel profijt trekt van de illegale, koloniale bezettingspolitiek en dat het voor de landen in Latijns-Amerika en de hele wereld intussen tijd wordt hun betrokkenheid bij de Israelische verkrachtingen van de internationale wetten te beëindigen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist