Cheap trick

Afgelopen week verscheen in het lokale krantje een column getiteld ‘Statushouders’ van SGP’er Gerrit Heij. Ik lees de columns van Heij wel vaker, meestal is het – en daarmee bevestigt hij het stereotype van de zeurende SGP’er – naargeestig gedram met een opgeheven vingertje. Zo nu ook weer.

Heij laat in zijn column een denkbeeldige boer en boerin aan het woord, die het SGP standpunt overnemen dat statushouders voortaan maar geen urgentieverklaring voor een woning moeten krijgen.

Ik pak mijn fileermes er even bij. Eerst maar eens de vorm.

Mannetje, vrouwtje

De boer zit te denken en de boerin komt met koffie binnen. Heij laat de gelegenheid niet voorbij gaan om even wat traditionele rollen te bevestigen. Man, man, man, kom na drieduizend jaar toch eens met wat nieuws! En wat is dat voor propagandatruukje dat we even in het hoofd van de boer stappen? Je woont in Ede, DUS je bent boer, DUS je adopteert een SGP-standpunt?

Die vlieger gaat toch echt niet voor iedereen op, niet eens voor een meerderheid hier in Ede.

Maar…

Heij doet en passant z’n best om wel een vriendelijke en humane boer neer te zetten. Geen enge bezorgde burger. Want ‘de vluchteling heeft zijn hart’. Dat het alleen vriendelijkheid voor de bühne is, daar komen we in de alinea’s die er op volgen achter, want dan ziet die boer toch maar het liefst dat die vluchteling nog even zonder woning krepeert. Het voorstel van de SGP (en Burgerbelangen!) is allesbehalve vriendelijk en humaan. “De vluchteling heeft m’n hart, maar… stik er maar in.” Waar lijkt dat op? Oja, op deze: “Ik ben geen racist, maaaaar…”

Netjes dankjewel zeggen hoor

Je kon er op wachten, maar dan komt er ook nog een stukje koloniaal paternalisme om de hoek kijken. Want volgens Heij in z’n column zou de statushouder in kwestie blijmoedig z’n recht op urgentie laten vervallen, dankbaar als deze is voor het verblijf hier.

Nederig en dankbaar zal je zijn, jij-die-niet-van-hier-bent. Ik zou dolgraag in de stamboom van Gerrit Heij willen duiken. In hoeveel generaties terug zou ik de eerste migranten tegenkomen, denk je? Maar Heij is een witte man, dankbaarheid is zeg maar niet zijn ding. Niet voor witten tenminste, alleen voor ‘de ander’.

Heij vergeet twee dingen als hij uitgaat van een dankbare en blijmoedige gaat-u-voor houding. Primo: in het vluchtelingenakkoord van Genève ligt vastgelegd dat een veilige plek als men uit een situatie van vervolging of geweld is gevlucht een recht is. Geen gunst. En alhoewel ik persoonlijk niet één vluchteling ken die niet dankbaar is, zou dat niet hoeven. Het is gewoon een recht.

Ten tweede: Heij vergeet ook even gemakshalve dat de vluchteling, op het moment dat diens status als zodanig erkend wordt, er al flink wat jaren aan gedwongen opvang in een AZC of zelfs gedwongen dakloosheid op heeft zitten. In tegenstelling tot de witte, hier geboren/gedocumenteerde woningzoekende, die al die tijd wel een eigen dak boven het hoofd heeft. Als iemand jarenlang gehuisvest werd op slaapzalen zonder privacy, met belachelijke regels, met een inhumane behandeling, én met alle oplopende spanning van een dergelijke huisvesting en de onzekerheid, hoe DA FUCK verwacht je dan van iemand dat deze dankbaar en blijmoedig de plek voorbij zal laten gaan?

Gerrit Heij, als je zelf jarenlang in een AZC zou hebben doorgebracht, zou je dan dankbaar en blijmoedig je kans op zelfstandige woonruimte voorbij laten gaan?

Ik ga maar even door op de inhoud, daar was ik met dat laatste stuk toch al beland.

Bah bah

Ik word werkelijk doodmoe van dat populistische gezeik over het zogenaamde causale verband tussen woningtekort en statushouders. Het één heeft GEEN DONDER met het ander te maken en een verband tussen die twee leggen is niets meer dan goedkope kontenlikkerij bij rechtse stemmers. (Zo, Heij, ‘t is maar dat je even weet wat ik hiervan vind)

Laten we de cijfers er even bij pakken.

In de gemeente Ede staan 14.549 mensen ingeschreven als woningzoekenden. Duizenden mensen zijn op zoek naar een woning, laat dat even tot je doordringen. Desondanks zijn er in 2018 maar 756 woningtoewijzingen geweest. Hoeveel woningen zijn er dan toegewezen aan statushouders? Want als je Heij en andere migrantenhaters moet geloven, dan zijn dus vrijwel alle beschikbare woningen naar statushouders gegaan, toch? Nou, cijfertjes erbij: welgeteld 53 statushouders kregen een woning toegewezen. Reken het maar na, dan hebben we het dus over 7% van de woningtoewijzingen. Ergo: 93% van de woningen werden toegewezen aan de kennissen van Heij’s fictieve boer. Heij’s opmerking dat ‘een gelijke behandeling wel zo eerlijk zou zijn’ komt hiermee in een heel ander daglicht te staan dan hij zelf bedoeld heeft.

Woningcorporatie: winst boven mensen

Nu blijft het punt dat er inderdaad een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen is. Ligt dat aan die 53 statushouders die een urgentieverklaring kregen? Als je weet dat Woonstede nog steeds woningen blijft slopen èn verkopen (bij de plannen voor 2019 komt Woonstede met nieuwbouw vs sloop/verkoop zelfs uit op een negatief saldo!) dan begrijp je dat dat tekort dus met name veroorzaakt wordt een woningcorporatie die zich maar niet van haar taak (sociale verhuur!) wil kwijten. De cijfers laten duidelijk zien dat het tekort aan woningen totaal niet door urgentieverklaringen voor statushouders wordt veroorzaakt.

Zowel de SGP als Burgerbelangen weigerden dan ook om hun motievoorstel met cijfers te onderbouwen ten tijde van de indiening ervan. Kortom: ze weten zelf donders goed dat hun stelling fact-free onderbuikgeborrel is.

Hoe dan?

En zelfs als je de vraag of Heij’s insinuaties terecht zijn of niet loslaat, dan blijft de vraag: hoe dan? Vanaf het moment dat de status van een vluchteling erkend wordt, vervalt het recht op opvang in een AZC. Hoe moeten mensen daar wegkomen zonder urgentieverklaring, als je nagaat dat je jaren op een wachtlijst staat voor een woning? Moeten ze dan maar de straat op? Of nog vijf jaar in een stapelbedje op een slaapzaal liggen?

Wiens wetten?

Ik vraag je, Gerrit Heij van de SGP, hoe gezagsgetrouw ben je? Hoe belangrijk is de Nederlandse Grondwet voor je? Een urgentieverklaring wordt verleend op grond van een onhoudbare huisvestingssituatie – dát is het criterium. Niet op grond van afkomst of geboorteland. Dringt het tot je door dat je motievoorstel een schoffering is van artikel 1 van je eigen geliefde Grondwet?

Laat ik er nog een schepje bovenop doen. Geen idee hoe je tegenover de Grondwet staat, Heij, maar bijbelgetrouw ben je vast wel.

Lev. 19:33: “En wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet onderdrukken.”

Mat. 25:35: “Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.” (maar lees vooral door tot en met Mat. 25:46: “Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.”

Hebr. 13:2: “Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen, daardoor hebben sommigen, zonder het zich bewust te zijn, engelen in huis gehad.“

– Ook verschenen bij Dhjana