CEO’S zijn duur en overbodig

Op 17 januari verdient een Belgische CEO evenveel als een gewone werknemer in één jaar. De mediane beloning van een CEO bij de meest toonaangevende beursgenoteerde bedrijven van België, bedroeg in 2016 zo’n 2,08 miljoen euro. Het gemiddelde ­bruto jaarloon van een voltijdse werknemer bedraagt in België 47.954 euro. Aan de top verdient men dus ongeveer 43 keer zoveel als de werknemers.

Hoe men dit ook probeert voor te stellen als de normaalste zaak van de wereld, dit is niét normaal. Lonen toestaan aan managers van meer dan twee miljoen euro per jaar, mag een samenleving niet toestaan en is op geen enkele manier te verantwoorden.

Trouwens, men mag wat meer bescheidenheid aan de dag leggen. Is het niet zo dat alles wat men weet, dat men dat weet van een ander? Is het niet zo dat alles wat men bezit, te danken is aan de arbeid van een ander? Zo heeft bijvoorbeeld een CEO zijn kennis en vaardigheden te danken aan een samenleving die voor hem of haar gezorgd heeft door via belastingen onderwijs te organiseren. Mocht men geboren zijn in een derde wereldland, dan zou men niet de kansen hebben gehad die men hier in België had gekregen. Dankbaarheid is dus meer op zijn plaats dan hebzucht.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be