CBS heeft achterhaald idee van integratie

Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het Jaarrapport Integratie 2014. De toon: ‘Integratie verloopt moeizaam’. Maar de opvatting van het CBS over integratie is achterhaald. Het wordt gepresenteerd als een eenzijdig proces van assimilatie, vindt Gregor Walz.

Het CBS geeft in het begin van het Jaarrapport Integratie weliswaar geen definitie, maar toch een aanduiding van wat ‘integratie’ volgens de onderzoekers betekent. Integratie ‘verwijst naar een proces waarbij immigrantengroepen en de autochtone bevolking naar elkaar toegroeien en volwaardig aan de samenleving deelnemen’. Terwijl dit nog een wederzijds proces impliceert, wordt in het rapport meteen duidelijk dat het toch vooral de immigrantengroepen zelf zijn die afwijken, omdat ze een ‘andere’ achtergrond hebben. Er vallen termen als ‘positieverwerving’ en ‘participatie’. Wat dat precies betekent, blijft onduidelijk.

(lees verder bij de bron)