CBP: ‘Systeem voor opsporing radicalisering zware inbreuk privacy scholieren’

In het kader van “veiligheid” denkt men alle middelen te kunnen inzetten. Want ja, als je niets verkeerd doet maakt het toch niet uit dat Big Brother continu met je meekijkt.
Het is een gedachtegang die er toe leidt dat straks niets meer privé is en alles onder controle staat.
U weet wel, zo’n systeem dat in het voormalige Oostblok, China en Noord-Korea zeer succesvol was/is.

In Nederland bewaakt het CBP de grens en in het geval van het screenen van het internetgedrag van scholieren wordt de grens overschreden.

Met steun van het ministerie van Onderwijs werkt Stichting Importunus aan het systeem voor schoolcomputers. Het programma is origineel bedoeld om ongewenst digitaal gedrag tegen te gaan, maar wordt nu aangepast om ook radicaliserende jongeren op te sporen. Het CBP is van mening dat het systeem de privacy van de leerlingen te zwaar aantast. Ook de scholierenorganisatie LAKS staat niet achter het plan.

Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van het CBP, noemt het systeem een “massale inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van scholieren: onschuldige kinderen.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)