Caribisch Nederland kende de ware aard van minister Blok al

(…)Vullings en Blok waren samen op Saba, kort na de staatkundige transitie van 2010. Toen een bezorgde Sabaan bij Blok kwam klagen over problemen in de zorg en het onderwijs, werd diegene afgesnauwd met de oneliner: “Nou, je hoeft niet in het Koninkrijk te blijven”. Het lijkt mij niet toevallig dat de in Nederlandse ogen zo saaie en degelijke Blok op de Antillen allang zijn ware aard heeft laten zien. Antillianen zijn namelijk de kanaries in de koolmijn van het Nederlands Koninkrijk.

Wij hebben het te stellen met tweederangs voorzieningen maar worden verondersteld daar dankbaar voor te zijn. Als wij ons beklagen over onze situatie wordt snel naar de uitgang gewezen met de mededeling dat we kunnen vertrekken als het ons niet zint.(…)

(Lees verder bij de bron van dit artikel, Caribisch Nederland)