Cafés in Utrecht laten geen MBO’ers toe

Toelating tot een café slechts als je boven MBO-opgeleid bent?

Ik verkeer in veel Engelstalige en vooral ook Amerikaanse kringen dus hierbij komt de uitdrukking “What The Actual Fuck??” bij mij op, bij gebrek aan een beter passende Nederlandse uitdrukking.

Ik ben VWO’er en gesjeesd TU – werktuigbouwer. Ik heb onder andere tijdens mijn tijd als MS-Officedocent in de jaren negentig op kunnen merken dat er een ruime overlap bestaat tussen opleidingsniveau en de daadwerkelijke capaciteiten van personen. Zo herinner ik mij een LTS’er die ingenieuze Excelsheets maakte en een ingenieur op managersniveau die er geen reet van snapte.

Maar ook dat doet er niet toe, want WIE in godsnaam haalt het in zijn botte hersens segregatie – want dat is het – op basis van opleiding in te voeren, al ZOU men de geestelijke capaciteiten van iemand zeer nauwkeurig op basis van opleidingsniveau vast kunnen stellen?? Dit blijkt dus op basis van de studentenpas gecontroleerd te worden.

Blijkbaar willen de dames en heren studenten alleen onder ons seurt mensen verkeren. Welnu, daar heb je toch je eigen Neanderthalachtige corpora voor nietwaar? Als je de stad in wilt zul je je toch onder de minder bedeelden moeten geven. Heel gezonde ervaring.

En welk ontzagwekkend opleidingsniveau hebben de uitbaters van deze vreselijke cafés zelf dan wel niet, vraag ik mij dan ook af? En wat bewoog hen dan na hun diepgaand wetenschappelijke studies kroegbaas te worden?

Is dit beleid een gevolg van stuitende domheid van de uitbaters, waarmee zij mijns inziens nog steeds toegang tot hun eigen cafés zouden moeten hebben, of van een genetisch empathisch deficiet dat wellicht al eeuwen in hun families – van ongetwijfeld hardwerkende ondernemers – rondgaat?

Wethouder De Vries die erover gaat is er in elk geval gelukkig niet blij mee, maar heeft blijkbaar moeilijkheden dit op juridische wijze tegen te gaan:

“Opleidingsniveau is echter, en ik moet zeggen helaas, geen wettelijk beschermde discriminatiegrond”, zei De Vries. “En dit betekent dat horecaondernemers alleen studenten van hogeschool of universiteit mogen toelaten wanneer zij dit duidelijk in hun deurbeleid hebben vermeld.” (RTV Utrecht)

De wethouder is daar niet blij mee: “U begrijpt, ik vind daar wel wat van.” Hij beloofde om in gesprek te gaan met de horecagelegenheid waar recent een MBO’er werd geweigerd. Ook gaat hij in gesprek met Horeca Nederland.”

Als er geen wet tegen dit deurbeleid bestaat moet die NU ingevoerd worden, wat mij betreft.

(Photo by Alexander Popov on Unsplash)