Bye bye Trump en de Amerikaanse rol in het ”vredesproces”

De Amerikaanse president Trump heeft verklaard dat de VS Jeruzalem erkennen als Israels ongedeelde hoofdstad en dat de ambassade uit Tel Aviv zal worden verplaatst naar Jeruzalem. Volgens Trump is Jeruzalem de centrale plaats in het Joodse geloof en is deze stap in overeenstemming met een situatie die al 50 jaar bestaat. Bovendien had hij het tijdens zijn verkiezingscampagne zo beloofd,.
Het is de super-simpele gedachtegang van een man voor wie internationaal recht en verdragen alleen maar lastige sta-in-de-wegs zijn bij het verwezenlijken van zijn grootse plannen en superieure inzichten. Jeruzalem is namelijk niet Israelisch, maar door Israel bezet. En dat ook al heel lang.

Het westelijke deel werd, in strijd met de Delingsresolutie 181 van de VN van 1947 op basis waarvan Israel werd gesticht, bezet tijdens de oorlog van 1948. Het oostelijke deel werd veroverd en bezet tijdens de Juni-oorlog van 1967 (de Zesdaagse oorlog). Dit deel behoort volgens het internationale recht tot de door Israel bezette Westoever. En dat des temeer omdat Israel het grondgebied van de stad, dat oorspronkelijk vier vierkante kilometer besloeg, tijdens die annexatie uitbreidde met 69 vierkante kilometer terrein dat aan de Westoever werd onttrokken, aan tal van Arabische dorpen om precies te zijn, die ook werden geannexeerd.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist