Bush noch Obama ratificeerden het Statuut van Rome

George W. Bush wist drommels goed wat hij deed toen hij het Statuut van Rome weigerde te ratificeren. In het statuut van 17 juli 1998 zijn de voorwaarden geregeld waaronder het Internationaal Strafhof zijn bevoegdheden kan uitoefenen. Het kreeg rechtsgeldigheid per 1 juli 2002. Ook Bill Clinton tekende het statuut eind 2000. Maar zijn opvolger George Bush jr. verdomde het de ratificatieprocedure voort te zetten, evenals daarna Barack Obama, zodat het statuut niet geldt voor de Verenigde Staten.

Het Internationaal Strafhof is gevestigd in Den Haag en heeft rechtsmacht over vermoedelijke daders van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie, voor zowel meerderen als militaire bevelhebbers.

Zo kwam er in 2003 een onderzoek naar en een arrestatiebevel tegen Joseph Kony, de leider van het ‘Verzetsleger van de Heer’ in Oeganda. Hij heeft samen met enkele bendeleden de twijfelachtige eer tot de eerste verdachten van het Internationaal Strafhof te horen. Oeganda heeft het Statuut van Rome namelijk wel getekend en geratificeerd.

Het belang van het Statuut van Rome in relatie tot de Verenigde Staten blijkt alweer uit het recente rapport van de Amerikaanse Senaat over de detentie en martelingen van willekeurige verdachten door de CIA. Een president, Obama, kan besluiten de vorige, Bush jr., niet te laten vervolgen voor oorlogsmisdaden en aanverwante zaken. Zo moet de mythe van ‘Great America’ blijven voortduren. In een al eerder op Krapuul aangehaald artikel schrijft Peter Storm: ‘Amerika is geweldig, wij doen niet aan martelen, en als we het toch doen is het een uitzondering die de regel over het humane, barmhartige, mensenrechtenlievende Amerika alleen maar bevestigt. Die ‘uitzondering’ [is] zelfs volgens dit rapport dus mooi wel bijna twee presidentiële ambtstermijnen lang officiëel beleid.’

Maar dat de doofpottactiek van Obama averechts zal werken, beargumenteert Carla Seaquist in de Huffington Post.
Ten eerste schaadt de doofpot het aanzien van Amerika in het buitenland. Hoe kun je met gezag president Poetin beschuldigen van schending van internationale regels? ‘Wie naar Amerika kijkt, ziet martelingen, daklozen, Guantanamo en gevangenschap zonder rechtbanken of onderzoek’, aldus Vladimir Poetin op de G8 in Australië.
Binnenlands maakt ten tweede Obama met zijn vergevingsgezinde beleid de Republikeinen doldriester. Ze zouden zich niet zo laatdunkend tegenover Obama opstellen wanneer ze het mes op de keel zouden voelen van aanklachten wegens oorlogsmisdaden.
Ten derde is er de CIA die opereert als een staat in de staat, zonder rekenschap af te leggen van misdaden tegen de menselijkheid. Wat is het verschil met de KGB in de Sovjet-Unie of de Stasi in de DDR?

Obama is dom als je hem het voordeel van de twijfel wil geven. Obama is bang, is een reëler inschatting. Zijn drone-oorlog is evenzeer een oorlogsmisdaad tegen onschuldige slachtoffers. Daarom moet ratificatie van het Statuut van Rome nog maar even wachten tot sint-juttemis.