Buitenhof over asielzoekers. Weer veel onzin

Afgelopen zondag was er een discussie bij Buitenhof over bootvluchtelingen en asielmigratie. Neemt het aantal vluchteling toe in de EU en komen er een miljoen? Hoe zit het met Nederland? Waren er 30.000 asielzoekers in 2014? Komt er een einde aan de vergrijzing? Ik heb het ook over Joost Niemöller en West-Afrika.
Oh ja, het aantal asielzoekers (eerste aanvragen) is in Nederland naar mijn schatting met een derde gedaald in de eerste vier maanden van dit jaar t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

Steeds meer asielzoekers? Miljoen? En in Nederland?
Paul Witteman begint al met ‘de steeds toenemende aantallen asielzoekers’. De toon is gezet. Uiteraard als je naar het Journaal kijkt dan moet je wel die indruk krijgen. De hijgerige verslaggevers vertellen je bijna iedere dag dat het aantal asielzoekers (enorm) toeneemt dus dan moet het wel zo zijn. Toch? Echter volgens de IOM waren er op 28 april ongeveer net zoveel bootvluchtelingen als vorig jaar (zie ook de Economist). Van een belangrijke toename lijkt dus (nog) geen sprake. Wel van het aantal doden!
Het betreft hier aantallen van de belangrijkste route, de Centrale Middellandse Zeeroute naar Italië.

In de uitzending heeft iedereen het over een miljoen vluchtelingen. Waar kom dat vandaan? Er zijn schattingen zijn er dat het aantal asielzoekers tussen de 500.000 en een miljoen in Noord-Afrika zouden wachten. Die schattingen zijn van een tot twee maanden geleden voor zover ik kan nagaan. Tot nu toe blijkt dus niet dat er sprake is van een toename. Toch lijkt iedereen in Buitenhof het getal te omarmen als het een absolute waarheid is. Of het zover zal komen staan te bezien. De uitspraak kwam van de nieuwe Frontex-baas Fabrice Leggeri. Op de site van Frontex kan ik echter geen analyse van die één miljoen vinden. De vraag is of de Italiaan geen politiek belang van Italië dient door een zo’n groot mogelijk aantal te noemen. Zelfs in het allerlaatste rapport van afgelopen dinsdag vind ik niets daarover. Ik heb dus mijn twijfels.
(lees verder bij de bron)