Bruine diefstal van anarchistische symbolen

autonomenationalistenIn Engeland en Rusland heb je nationaal-bolsjewieken, die zich ook nog eens op Bakoenin beroepen. Die wordt dan niet gezien als de vluchteling die hij was, hoofdzakelijk woonachtig in Zwitserland, maar als Echte Rus. Een anarchist als symbool voor nationalisme.
Er zijn meer voorbeelden van, de NSB heeft ook een tijd lief gedaan over Domela Nieuwenhuis als Nederlander.

De foto is afkomstig van een makker van vele jaren her die er werkelijk boven zat, op de slag om de Blauwbrug in Amsterdam 6 februari jongstleden. Zijn toelichting:

Het gaat om de ‘Autonome Nationalisten’ een groepering actief in Duitsland, Engeland, alsook Vlaanderen, die een deel van het gedachtengoed van de West-Duitse ‘Autonomen-beweging uit de tachtiger jaren, alsook de symbolen heeft overgenomen. In Nederland nu een jaar of tien actief. Op een gegeven moment verdween dit spandoek weer schielijk… was het door de orde-dienst van PEGIDA, ik weet het niet. Ondanks dit alles lijk mij de kwalificatie ‘fascisten’ niet juist. Het meeliften met de stroom van een (nieuwe) beweging is een aspect dat in iedere sociale beweging voorkomt, of dat nu gaat om links, rechts, midden, religieus of atheïstisch.

Hetgeen gebaseerd is op dit Doorbraak-artikel.

Ik weet niet of ik het eens kan zijn met Tjebbe van Tijen, de berichtgever, zie hier en hier. Ik dicht PEGIDA geen intellectuele bagage van belang toe, laat staan dat zij Spengler’s Untergang des Abendlandes kennen. En ik denk ook niet dat er een discussie mogelijk is met deze lui. Maar mocht dit wel zo zijn, ik zal het ook weer niet per se ontmoedigen. Wat ik er nu van zeg: dit illustreert dat de uiterlijkheden niet van belang zijn, hoeveel velen er ook aan zullen hechten, aan het rood-zwart en het omcirkelde aatje.
Voorlopig even de merkwaardige observatie van die omcirkelde A, een samenvatting van Proudhon’s L’Anarchie c’est l’Ordre, A en O dus, aan die andere kant van de linie zaterdagmiddag.