Bruin winkelen: de herkomst van de “kartelpartij”

Misschien hoeven we niet zo ver te zoeken en kunnen we ook bij Willem Schinkel terecht, de kritisch-theoreticus van Nederland van dezer dagen. Bij diverse gelegenheden en in verscheidene publicaties heeft hij gewezen op de eenvormigheid van de Nederlandse politieke partijen die de macht bekleden en verdelen. Ze proberen allemaal op D66 te lijken. De dan nog protofascistisch genoemde PVV niet (zijn we intussen niet een stadium verder?), en de Staatkundig Gereformeerde Partij en de Partij voor de Dieren (vooral die) uitgezonderd. Ja, ook de SP schurkt graag tegen het luid brullende niets van D66 aan, zie bijvoorbeeld de coalitie in Amsterdam.

De actualiteit weerhoudt mij nog wel eens ervan “mijn vak” bij te houden, maar gisteravond, in een heusch boek met pagina’s, drukletters en voetnoten kwam ik hem tegen: de these van het partijkartel, en dus de kartelpartij. Twee serieuze “burgerlijke” politicologen hebben het woord al in 1995 gemunt. Richard S. Katz en Peter Mair – de laatste heeft in Leiden gedoceerd, en daar heb je het dan al, van die lui die zich zo briljant wanen dat ze een buitengewoon-hoogleraarschap in de politieke filosofie wensen te ontvangen. Misschien kan de stichting van Wilders dat regelen, als die luitjes inmiddels er achter zijn hoe je buitengewoon hoogleraar kunt worden. Zekere brouwerij in het zuiden des lands kan het ook ritselen.

De partijkartelthese in samenvatting van de samenvatting:

De kartelpartijthese stelt dat politieke partijen in toenemende mate functioneren als kartèls, waarbij de middelen van de staat gebruikt worden om politieke concurrentie te beperken en hun eigen electoraal succes te verzekeren. De these is op verschillende wijzen empirisch getoetst en is aan behoorlijke theoretische evaluatie en kritiek onderworpen.

Bron.

Het hele artikel uit 1995 is hier op te vragen. Omdat ik het nauwelijks verrassend of vernieuwend vind en het verder ook niet mijn specialiteit is heb ik dit niet voor u gedaan. Ik wijs u er alleen maar even op hoe een serieus politicologisch idee wordt gebruikt voor fascistische propaganda dezer dagen. Mair is inmiddels overleden, die kan niets meer zeggen.