Bruin bewind in België gaat strijd aan tegen vakbeweging

In België is het nu ook zover: ultrarechts regeert, en gedekt door alle van racisme druipende praatjes over Vlaams nationalisme en dergelijke wordt het zogenaamde neoliberalisme nu hardhandig doorgedouwd. Op de agenda de strijd tegen de vakbeweging:

Tijdens de New Deal (1933-1938) kregen de vakbonden in de VS voor het eerst een ruime macht en invloed op het industriële systeem. Ze waren nodig als kritische factor in het herstelbeleid. Dit leidde in 1946 tot de eerste algemene staking in de VS. Het bleek ook de laatste. Kan België iets leren uit dit historische voorbeeld?

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be