Broeikaseffect is geen kabinetscrisis waard, vindt oud-Greenpeaceman Samsom

Hetgeen in het geheel niet verrassend is al met al. Bruin II gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de Urgendazaak waarin het regime bij rechterlijke uitspraak gedwongen wordt zich aan een internationaal verdrag te houden aangaande terugdringing van CO2-uitstoot.

Met een hoger beroep, zeggen GroenLinks, D66 en ChristenUnie, rekt het kabinet alleen maar tijd.

Toch is dat beroep nodig, zei Kamp donderdag. Omdat het kabinet het op bepaalde inhoudelijke punten niet eens is met het vonnis, is het volgens de bewindsman nodig een nieuwe inhoudelijke toetsing te laten plaatsvinden.

Maar omdat hoger beroep geen opschortende werking heeft, gaat het kabinet wel door met de uitvoering van het vonnis. Directe maatregelen zal Kamp niet treffen. Het voorstel om de maximumsnelheid te verlagen, wat volgens GroenLinks snel kan worden ingevoerd, moet wat Kamp betreft worden meegenomen in het onderzoek.

Bron.

Ja, stel je voor, de belangrijkste verworvenheid van Bruin I, de verhoging van de maximumsnelheid, zomaar overboord gooien vanwege vervuiling en opwarming…