Brexiteer sterft uit

Het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben op 19 maart een voorlopige deal gesloten over een transitieperiode van 21 maanden na de formele Brexit in maart 2019. Eerder heb ik deze overeenkomst May’s verdekte overgave genoemd. In deze periode blijft het VK qua regelingen zo goed als lid van de EU, zonder stemrecht evenwel. Het lijkt op een gulden middenweg van May tussen de ‘oude’ uitslag van het Brexit-referendum en de toekomst, want de brexiteer sterft uit.

Een rapport van experts van de Universiteit van Manchester bevestigt nogmaals eerdere voorspellingen: in 2021 is er een duidelijke meerderheid voor ‘remain’, voor een lidmaatschap van het VK van de EU. Stijging van het opleidingsniveau, grotere etnische diversiteit en nieuwe jonge kiezers zorgen sowieso voor de omslag.

In deze omslag is een mogelijk negatieve impact van Brexit op de Britse economie niet verdisconteerd. Evenmin is er rekening gehouden met de sluimerende conflictstof in Noord-Ierland tussen verschillende bevolkingsgroepen, vaak simplistisch neergezet als ‘protestanten versus katholieken’. Als de grens in Ierland hernieuwd sterker wordt opgetrokken, zal het conflict wellicht weer oplaaien. Deze factoren zullen de animo voor Brexit nog verder doen afnemen.

Een mislukking van Brexit heeft vergaande consequenties in Europa. Als voor een relatief groot land als Groot-Brittannië afscheid nemen van de EU te zwaar valt, is de weg voor andere naties nog minder begaanbaar. Iedere gelijkenis van de EU met Hotel California is goed getroffen.