Brexit helpt Volt in het zadel

Niet links en niet rechts. Zo profileert de politieke partij Volt zich voor de Europese verkiezingen. Zo’n statement heeft een hoog Rita Verdonk-gehalte (recht door zee). Dan weet je dat het politiek programma volgestopt is met clichés, gemeenplaatsen en trivialiteiten.

Desondanks maakt Volt volgens peilingen een reële kans op een zetel in het Europees Parlement. Dat dankt Volt aan een bijzonderheid die alle clichés naar de achtergrond drukt. De partij heeft samen met haar zusterpartijen in andere Europese landen een gemeenschappelijk programma. Een Europese partij die meedoet aan de Europese verkiezingen is inderdaad speciaal. Volt is weliswaar niet uniek want DiEM25 met Yanis Varoufakis in Duitsland als lijsttrekker doet het evenzo, maar DiEM25 doet niet mee in Nederland.

Politieke nietszeggendheid en toch perspectief op een zetel heeft te maken met Brexit. Een exit uit de EU is een antwoord op het nagenoeg algemeen geaccepteerde feit dat de EU een flink democratisch gebrek heeft. Dit is echter een heel duur antwoord omdat een uittreding uit de EU enorme kosten met zich meebrengt en de opgelopen economische achterstand zo goed als zeker nooit goed te maken valt, integendeel, eerder zal het van kwaad tot erger gaan. Er zijn natuurlijk meer alternatieven mogelijk. Voortsukkelen op de huidige voet met het Verdrag van Lissabon als basis is een tweede optie. Nog een andere keuze is om een gemeenschappelijk Europees politiek programma te presenteren om zo stelling te nemen voor een federaal Europa. Dit laatste doet Volt. Daarmee vertegenwoordigt ze de antithese van Brexit.

Nederlandse exiteers (Nexit) gebruiken de hashtag #StemZeWeg. Maar voor een stem op Volt geldt #StemZeWeg eveneens. Zo’n stem steekt een middelvinger op naar de gevestigde politieke partijen, linkse en rechtse, die het democratisch deficit van de EU niet aanpakken. Met een stem op Volt maak je een statement pro integratie en democratisering van de EU terwijl je haar verder onbenullige programma op de koop toe neemt.