Braindrain uit Syrië

In debatten over de vluchtelingenstromen uit Syrië en uit andere landen in het Midden-Oosten worden alle moslims gemakshalve over één kam geschoren. De vluchtelingen worden zelfs vergeleken met de gastarbeiders uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en er bestaat vrees voor gebrekkige integratie. Dit gaat voorbij aan een fundamenteel aspect.

Het is een feit dat de vluchtelingen uit Syrië vooral uit de middenklasse afkomstig zijn. Dat is geen wonder, want de overtocht met hulp van mensensmokkelaars kost minstens 5000 euro per persoon, en ook uit de berichtgeving in de media hier blijkt dat het bij Syriërs meestal om gekwalificeerde mensen gaat.
OorlogIsGeenOplossing

Auteur Kees van der Pijl vermoedt zelfs een ‘billigende Inkaufnahme’ door Angela Merkel. De goed opgeleide vluchtelingen vormen een welkome aanvulling op de sterk vergrijzende Duitse samenleving. Dankzij hun goede scholing zullen deze immigranten waarschijnlijk snel integreren. Hun islamitische geloof is slechts bijzaak in deze.