Bouwbedrijf De Vries en Verburg (van de “gezinsgevangenis”) op een bijeenkomst over duurzaam ondernemen

Bij een bijeenkomst voor MKB’ers over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ op dinsdag 15 september in Schoonhoven, zal Bas Stuij van bouwbedrijf De Vries en Verburg één van de sprekers zijn. Bouwbedrijf De Vries en Verburg pretendeert een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van duurzaam ondernemen, maar schroomt intussen niet om binnenkort de nieuwe gezinsgevangenis bij Kamp Zeist te gaan bouwen – de zogenaamde ‘gesloten gezinsvoorziening’ die als doel heeft vluchtelingengezinnen op te sluiten en te deporteren.
Onderstaand de protestmail naar Mirella Sterrenburg, organisator van de bijeenkomst.
Geachte mevrouw Sterrenburg,

Via verschillende kanalen heb ik vernomen dat Bas Stuij van bouwbedrijf De Vries en Verburg één van de sprekers is op de door u georganiseerde bijeenkomst over maatschappelijk verantwoord ondernemen op 15 september a.s. in Schoonhoven.

Hoewel bouwbedrijf De Vries en Verburg – kennelijk met succes – pretendeert kartrekker te zijn op het gebied van duurzaam ondernemen, lijkt me dit toch bijzonder ongepast, gezien het feit dat ditzelfde bouwbedrijf de taak op zich heeft genomen om de nieuwe gezinsgevangenis bij Kamp Zeist te gaan bouwen.

Deze gevangenis voor vluchtelingengezinnen – in overheidsjargon eufemistisch een ‘gesloten gezinsvoorziening’ genaamd – heeft als doel het opsluiten van gezinnen teneinde ze van daaruit te deporteren naar de verschillende landen van herkomst.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Dhjana