“Bootvluchtelingen zijn mensen zoals u en ik”

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Hart boven Hard stapten met enkele Syrische vluchtelingen en bekende Vlamingen op een boot. “Help bootvluchtelingen om veilig en legaal naar België te komen”, was de boodschap. “We beseffen te weinig dat vluchtelingen mensen zijn zoals u en ik”, klonk het verder.

Volgende week vindt er een Europese top rond migratie plaats. Met de bootactie proberen Hart boven Hard en Vluchtelingenwerk de druk op de bevoegde instanties op te voeren. “Met deze symbolische boottocht vragen we aan de Belgische regering en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken om de visumvoorwaarden te versoepelen voor mensen op de vlucht”, zegt Els Keytsman van Vluchtelingenwerk. “Er moet een humanitair visum komen voor vluchtelingen uit conflictgebieden en familiehereniging moet makkelijker worden.”

“Er is iets vreemds aan de hand”, vindt Wouter Hillaert van burgerbeweging Hart boven Hard.
“Op dit moment onderhandelen de Verenigde Staten en Europa over het vrijhandelsakkoord TTIP. De grenzen en de barrières gaan omlaag voor goederen en objecten, maar voor mensen worden de muren steeds hoger.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be