Bonnetjes

Politici hebben het er maar druk mee. Declareren is topsport. Van raadslid tot minister heeft de Hollandse regelzucht keihard toegeslagen. Geen broodje kaas blijft onbesproken. Het moet onomstotelijk vaststaan dat het broodje in het landsbelang werd verorberd. Dat is niet voor niets. Iedere vorm van corruptie, fraude en ordinaire oplichting dient keihard aangepakt te worden. Niet alleen in Nederland. Zeker niet. De Nederlander moet en zal wereldwijd inzicht hebben in het declaratiegedrag van iedereen die meent iets te moeten declareren. Van Nova Zembla tot Antarctica worden bestuurders door 17 miljoen bewoners van een drooggemalen moerasdelta nauwlettend in de gaten gehouden en zo nodig aan de schandpaal genageld.

Het is niet alleen corruptie en aanverwant verwerpelijk gedrag dat de moerasbewoners tot waanzin drijft. Was dat maar waar. Nee, ook moerasvreemde culturen, moerasvreemde rechtssystemen, kortom alles wat vreemd is kan zich verheugen in extra aandacht, tomeloze kritiek en collectieve verontwaardiging.

Zo gaat dat in een waanzinnig gaaf land. Het land van Mark Rutte, eerste minister en leider van de Neo-liberale volkspartij VVD. De volkspartij die het volk als allergrootste vijand ziet van het Koninkrijk der Nederlanden. De volkspartij die de opperlakei van de rovers van Oranje levert.
Corruptie, fraude, ordinaire oplichting. Nepotisme en volksverlakkerij. Allemaal zaken die Nederland niet voorbij gaan. Allemaal zaken die overal ter wereld een grote rol spelen. Onuitroeibaar in elk politiek systeem. Het politieke vlees is nu eenmaal zwak en de bedragen die met deze kwalijke zaken gemoeid zijn, groot.

De VVD maakt er een sport van sjoemelende burgers het leven zo lang mogelijk zuur te maken. Burgers die niet sjoemelen, maar een vergissing maken kunnen ook niet op clementie rekenen. Dan hadden die burgers maar beter op moeten letten. Geen pardon.
Voor politici, met name die van de VVD, gelden andere normen. Zij mogen ook niet sjoemelen, maar als ze worden betrapt dan gaat het telkens om een persoonlijk drama dat het gevolg is van een niets en niemand ontziende heksenjacht. Bovendien treft zo’n drama echt altijd politici die heel hard werken voor het welzijn van de samenleving. En hardwerkende politici, dat zijn natuurlijk vrijwel altijd VVD’ers. En als je zó hard werkt als VVD’ers, dan is een kleine vergissing snel gemaakt.

Wie kan dit beter verwoorden dan ervaringsdeskundige Jos van Rey. De man is gesloopt door de media en zal binnenkort kennismaken met de shredder van het OM. Terwijl hij toch de werkelijke weldoener van Roermond en wijde omgeving is. De man die ten strijde trok tegen de wijd verbreide corruptie van het CDA in de provincie Limburg. De provincie die door de heer van Rey persoonlijk op de kaart van Nederland is gezet. Enfin, kijk zelf maar.

In dit waanzinnig gave land van premier Mark Rutte, is transparantie een groot goed. Iedereen kan zien waar politici gemeenschapsgeld aan uitgeven. Uitgaven in het belang van het land. Alle bonnetjes die volgens de regelen der kunst worden gedeclareerd en met gemeenschapsgeld worden betaald zijn op het internet te vinden. Transparantie in optima forma.
Maar Mark Rutte is niet zo gecharmeerd van die transparantie. Daarom declareert hij ook al tijden niet meer. De arme ziel betaalt alles uit eigen zak. Zegt hij. Als het om eten en drinken gaat. Want Mark Rutte heeft niet graag dat het volk ziet wat hij met wie naar binnen werkt. Daarom dus.

Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Hieruit blijkt alleen maar dat Mark Rutte niet alleen de premier van alle Nederlanders de hij zegt te zijn is, hij is ook de Nederlander die zich gepiepeld, gepest en gesard voelt door het vernederende kabinetsbeleid dat tot doel schijnt te hebben iedereen die iets van de overheid wil ontvangen te ontmoedigen.
Duizenden burgers zien er om die reden maar van af om kwijtschelding, bijzondere bijstand, zorg of wat dan ook aan te vragen. Omdat de overheid werkelijk alles van de burger wil weten en keihard straft als een aanvraag per ongeluk niet helemaal volgens de regels wordt ingevuld. “Dan maar niet.”

Het is maar goed dat Mark Rutte veelal zelf helemaal niet begrijpt wat hij zegt. Zijn loze beloften zijn inmiddels berucht en dat hij nooit voor welke rekentoets dan ook zal slagen is ook bekend. Maar dat Mark Rutte ook nog eens een bange burgerlijke pias is, dat is dan weer nieuw.